Privatekonomi Resa
Publicerat: 2023-06-20

Spaning

Få kommer att banta semesterkassan

Få kommer att banta semesterkassan

Semestertider hägrar samtidigt som inflationen ligger kvar på höga tal och räntorna fortsätter att klättra uppåt. SBAB har mot denna bakgrund gjort en undersökning där tusen personer har svarat på frågor kring om de avser att lägga mindre pengar eller inte på sin sommarsemester i år. Trots hög inflation och stigande räntor anger 27 procent att de inte fått sämre ekonomi och därför inte påverkas. Undersökningen visar att få är redo att banta semesterkassan. Hela 33 procent säger att de inte kommer att sänka sin semesterbudget i år jämfört med ifjol. Endast 26 procent, av alla respondenter, anger att de kommer att lägga mindre pengar på sin semester i år med hänvisning till försämrad ekonomi. Bland de som anger att de fått försämrad ekonomi (73 procent) anger bara drygt vart tredje person (36 procent) att de kommer att banta semesterkassan. Det råder ingen större skillnad mellan män och kvinnors benägenhet att strama åt semesterkassan. Däremot är de under 35 år mer benägna att hålla igen än de som är över 55 år.

 

Källa: https://via.tt.se/pressmeddelande/trots-tuffare-ekonomi-ar-det-fa-som-ar-redo-att-banta-semesterkassan

 

Bild: Depositphotos