Resa
Publicerat: 2019-11-25

Spaning

Få kommer att förändra sitt resande

Få kommer att förändra sitt resande

Invånarna i Västra Götaland vill ha mindre biltrafik, mer plats för cyklar och att det ska bli lättare för kollektivtrafiken att komma fram i stan. Det visar Västtrafiks årliga undersökning Hållplats 2019. Samtidigt uppger 81 procent av vanebilisterna att de kommer resa lika mycket som idag eller mer med bil.
Undersökningen visar att 60 procent av vanebilisterna vill att det ska bli lättare för kollektivtrafiken att komma fram i staden. 67 procent vill ha mer plats för cyklar i staden och 68 procent vill ha mindre biltrafik.
Den viktigaste frågan gällande sitt eget framtida resande uppges vara miljön. Nästan två av tre tror att samhället i stort kommer åka mer kollektivt. Men bara en av fyra tror att de själva kommer göra det. När bilisterna i undersökningen får ange vad som skulle få dem att ändra sitt resande svarar 11 procent att ”ingenting” kan påverka dem.
Även om en majoritet i Västra Götaland uppger att de inte kommer förändra sitt resebeteende, visar årets undersökning en tydlig attitydskillnad: 50 procent fler svarar att det är omodernt att äga bil jämfört med förra året.
 
Läs rapporten: https://www.vasttrafik.se/globalassets/media/dokument/vasttrafik-2035/hallplats-2019-rapport-k2.pdf
 
Bild: Västtrafik press