Färre positiva till att köpa elbil

En undersökning av svenska bilisters syn på elbilar visar att fler har blivit negativt inställda. När eCarExpo lät undersökningsföretaget Mejsel fråga ett representativt urval av Sveriges bilister för fem år sedan var två av tre positiva till att byta sina fossilbilar till elfordon. Men när frågan ställs idag, fem år senare, till 1 505 bilister har andelen positiva, tvärtemot vad man kan tro, sjunkit med över 10 procent ned mot 60 procent.

Prisläget och möjligheten att ladda framförs som de viktigaste argumenten till att man väljer bort elbilen och istället köper en begagnad bensinbil när det är dags att byta nästa gång. Men även batteritillverkningen och tillgången på el framförs som viktiga argument mot. Kunskapen har ökat och därmed också argumenten för och emot.

Bland den majoritet som är positiva till att köpa elbil är det dock inte alla som verkligen väljer elbil när det drar ihop sig. 60 procent som säger sig vilja köra laddbart är det bara 39 procent som verkligen tar klivet över till el. Undersökningen visar att en majoritet istället överväger att köpa en begagnad fossildriven bil. Höga priser på elbilar är den viktigaste orsaken till att många väljer bort den. Otillräcklig laddinfrastruktur är den nästa största anledningen.

 

Källa: https://news.cision.com/se/e-car-expo-the-electric-carshow/r/polariseringen-okar-om-synen-pa-elbilen—antal-negativa-okar-,c3437311

 

Bild: Press E-car expo