Fasadpanel för solenergi

Ett svenskt bolag har tagit fram fasadpaneler som även fungerar som solenergifångare. Tanken är att panelerna skall kunna användas istället för t ex puts. De kommer att visas upp under Nordbyggsmässan som är i Stockholm 10-13 april.

Fasadpanelen finns tillgänglig i sju olika färger och färgen ändras något när solen ligger på och den genererar kraft.

Soltech Energy har tidigare tagit fram solpanelstakpannor.

http://www.soltechenergy.com/sv/