Arbetsliv Teknik / Prylar
Publicerat: 2017-09-12

Spaning

Fjärrlotsning av fartyg

Fjärrlotsning av fartyg

Finland vll testa att fjärrlotsa större fartyg. Det finska statliga bolaget Finnpilot räknar med att starta test 2020, en lagändring måste till innan de kan testa. Lotsningen idag går ungefär till som på 1600-talet då den kom till, man möter upp fartyget och ombord lotsar dem sedan rätt mellan kobbar, skär, grund och grynnor.
Källa: Ny Teknik