Fler kvinnor får nytt jobb, högre lön och befattning

Arbetsmarknaden för tjänstemän fortsätter att vara stark – färre tjänstemän sägs upp enligt en ny rapport från TRR. Tendensen att fler kvinnor än män fick både högre lön och befattning på nya jobbet än året innan håller i sig. Det är också fler kvinnor än män som kommer i nytt arbete efter att de blivit uppsagda.

TRRs statistik visar att av dem som fick nytt jobb var andelen kvinnor som fick högre eller lika hög lön på nya jobbet 36 procent. Motsvarande siffra för män var 33 procent. Andelen kvinnor som fick högre eller lika hög befattningsnivå var 43 procent. För män låg siffran på 39 procent.

Läs mer: https://www.trr.se/om-trr/press/pressmeddelanden/fler-kvinnor-far-nytt-jobb-hogre-lon-och-befattning/