Resa
Publicerat: 2022-01-04

Spaning

Fler laddstationer än bensinmackar

Fler laddstationer än bensinmackar

Antalet laddstationer i Sverige har tiodubblats sedan 2014 och passerade 2 600 i november. Antalet bensinmackar hade sjunkit till knappt 2 700 i januari. När som helst möts kurvorna. Men laddstationerna är skevt fördelade över landet. Det visar Gröna Bilisters kommunala 2030-indikatorer. Vid 2019 års ingång fanns 2 790 tankstationer för bensin eller diesel i Sverige enligt branschorganisationen Drivkraft Sverige. I januari 2021 fanns 2 678 mackar kvar. Antalet laddstationer har å andra sidan stigit från 2 350 vid ingången av 2021 till 2 611 den 30 november, enligt 2030-sekretariatets 2030-indikatorer.
 
Källa: http://www.gronabilister.se/arkiv/pressmeddelanden/pressmeddelanden-2021/17-12-milstolpe-i-elektrifieringen-antalet-laddstationer-vaxer-forbi-antalet-mackar
 
Bild: Press Gröna Bilister