Kultur / Fritid Resa Värderingar
Publicerat: 2015-08-13

Spaning

FLER SEMESTRAR MED ETT BARN I TAGET

FLER SEMESTRAR MED ETT BARN I TAGET

En växande trend i resebranschen är föräldrar som semestrar med ett barn i taget, medan syskon och ofta även den andra föräldern, lämnas hemma. Att föräldrar väljer att resa på detta sätt förklaras av att det är svårt att kombinera syskons olika önskemål och intressen, samtidigt som tidpunkten ofta markerar en viktig händelse i barnets liv, såsom avslutat grundskola/gymnasium.
För resebolagen är detta en värdefull trend eftersom spenderandet per person generellt är högre än för resor med många familjemedlemmar.
Du hittar hela artikeln här:
http://www.wsj.com/articles/more-parents-vacation-with-one-child-at-a-time-and-leave-the-siblings-home-1439400671