Arbetsliv Hem / Boende
Publicerat: 2021-05-04

Spaning

Fler svenskar vill jobba från sina fritidshus

Fler svenskar vill jobba från sina fritidshus

I en ny undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Svensk Adressändring visar resultaten att bland de svenskar som har tillgång till fritidshus funderar drygt var tionde (13%) på att jobba mer från sitt fritidsboende i vår än innan pandemin. Ytterligare en dryg tiondel (11%) uppger att de kommer tillbringa hälften av arbetstiden eller mer under våren i ett fritidshus. Undersökningen visar också att drygt en av tre (34%) tror att distansjobb från fritidsboende kommer normaliseras efter pandemin. Viljan att jobba från landet verkar vara särskilt stor i gruppen som inte har tillgång till fritidshus där två av tre uppger att det skulle jobba från ett fritidshus, om de hade tillgång till något.
Sammanfattning av resultatet från Novus-undersökningen:

  • Drygt en av tio (13%) med tillgång till fritidsboende uppger att de kommer jobba mer från sitt fritidsboende än innan pandemin
  • Ytterligare drygt en av tio (11%) uppger att de kommer jobba ungefär hälften av tiden från landet eller mer
  • Av de som inte har tillgång till fritidsboende uppger två av tre att de skulle kunna tänka sig att jobba från landet i vår
  • Av samtliga tillfrågade uppger en av tre (34%) att de tror att jobba på distans från fritidsboende kommer normaliseras efter pandemin
  • Av samtliga tillfrågade uppger knappt en av tre (30%) att de tror att service och utbud kring fritidsboende kommer öka i och med att fler jobbar på distans från sitt fritidsboende

 
Källa: https://news.cision.com/se/svensk-adressandring/r/fler-svenskar-vill-jobba-fran-sina-fritidshus-i-var,c3333784
 
Bild: Depositphotos