Privatekonomi Utbildning
Publicerat: 2016-03-16

Spaning

Fler studenter upplever dålig ekonomi

Fler studenter upplever dålig ekonomi

En ny återkommande undersökning från CSN visar att antalet studenter i Sverige som är missnöjda med sin ekonomiska situation har ökat. 33% av studenter säger sig ha en ganska dålig, dålig eller mycket dålig ekonomi vilket är en ökning med 2% sedan 2013. Färre studenter får också ekonomiskt stöd från anhöriga än tidigare. Det är första gången sedan 2007 som CSN:s undersökning visar på ett större missnöje med ekonomin.
Enkätundersökningen bygger på svar från 6,000 studenter och genomfördes under hösten 2015.
Läs mer på:
http://www.csn.se/press/pressmeddelanden/2016/1.16801