Hälsa / Träning Mat / Dryck
Publicerat: 2019-04-01

Spaning

Fler vill äta tillsammans

Fler vill äta tillsammans

Svenska familjer tycker att det är viktigt att äta tillsammans. Men allt färre gör det. I nya Tulip Middagsrapporten menar 86 procent av de tillfrågade att familjemiddagen skapar samhörighet, men bara 19 procent lever som de lär.
Tulip Middagsrapporten har kartlagt svenska familjers middagsvanor. Syftet var att undersöka måltidens betydelse och vad som konkurrerar med den viktiga stunden tillsammans. Sifo har ställt ett antal frågor till 1002 familjer – med en eller två föräldrar och hemmavarande barn under 18 år.
Fyra spaningar i Tulip Middagsrapporten:
Middagen – familjens bästa hälsoförsäkring: Rapporten visar att så många som 86 procent av svenska familjer tycker att den gemensamma stunden vid middagsbordet ger en speciell känsla av samhörighet i familjen, 69 procent att den är ett bra tillfälle att ha koll på hur familjen mår och 47 procent att den är bra för det psykiska välbefinnandet.
Från Hell hour till Holy hour: En tredjedel av de tillfrågade tror att man kommer att äta färre familjemiddagar i framtiden. Om barnfamiljer ska gå från Hell hour till Holy hour krävs för framtiden att lägga mindre fokus på jobb, planera in träningen på ett smartare sätt och laga enklare mat.
Familjemiddagen konkurrerar med jobb och träning: För 53 procent av föräldrarna krockar jobbet med middagen. 42 procent svarade att träning konkurrerar med familjemiddagen, och det går ibland inte att kombinera med närvaro vid middagsbordet.
Gemensam middag? Ingen självklarhet: Bara en femtedel, 19 procent, äter alltid middag tillsammans.  17 procent samlas bara till gemensam middag på helger. Svenska familjer vill äta middag tillsammans ofta och regelbundet, men den gemensamma middagsrutinen är inte en självklarhet varje dag.
 
Läs mer: https://mb.cision.com/Public/17960/2774984/a15662b873ee3c0c.pdf