Publicerat: 2019-11-25

Spaning

Föräldrar omedvetna om barns aktiviteter på internet

Föräldrar omedvetna om barns aktiviteter på internet

Rapporten Barnen och internet 2019, som görs av Internetstiftelsen, handlar om barns och ungas användning av internet - från förskoleåldern hela vägen till gymnasiet. Årets rapport visar att det finns stora skillnader i hur insatta föräldrar är i sina barns digitala liv. Hälften av föräldrarna till barn på mellan- och högstadiet känner till de flesta som barnen kommunicerar med. Samtidigt säger 44 procent att de bara känner till en del, och 4 procent uppger att de inte vet alls.
Barn använder internet för att titta, lyssna och läsa digitalt – och nästan alla använder sociala medier. I åldrarna 11-19 år besöker 9 av 10 sociala nätverk. I det åldersspannet använder flest Snapchat, 84 procent, följt av Instagram, 76 procent, medan Facebook endast används av hälften av barnen.
Appen Tiktok, där användarna skapar filmklipp till musik, används av 27 procent i åldrarna 11–19 år. Populärast är appen på mellanstadiet, där den används av 39 procent. För högstadiebarn har den siffran sjunkit till 27 procent, och på gymnasiet är den bara 12 procent. Sett över hela åldersspannet 11-19 år har Tiktok fler flickor än pojkar som användare, 37 procent jämfört med 17 procent.
Redan när barnen är små, 0–5 år, är 77 procent av dem internanvändare. När de sedan går på lågstadiet har motsvarande siffra ökat till 97 procent. Och på lågstadiet får runt hälften av barnen en egen mobil.
 
Läs rapporten: https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/barnen-och-internet-2019/
 
Bild: Depositphoto