Arbetsliv
Publicerat: 2024-06-17

Spaning

Föräldrar önskar mer flexibilitet från arbetsgivaren

Föräldrar önskar mer flexibilitet från arbetsgivaren

Företaget Remote har genomfört en studie där man granskar föräldrars arbetsvillkor världen över. I Sverige ingår 602 föräldrar med skrivbordsjobb och minst ett barn som är fem år eller yngre i studien. Rapporten visar att svenska föräldrar önskar en ökad förståelse och mer flexibilitet från sina arbetsgivare.

80 procent svarar att deras arbetsgivare har implementerat en kontorspolicy med en eller flera dagar på kontoret i veckan, som har haft negativ effekt på föräldralivet. Nästan lika många, 79 procent, uppger att deras arbetsgivare har erbjudit “falsk flexibilitet” eller falska löften om distansarbete och flexibla tider.

Samtidigt svarar sex av tio att de skulle överväga att sluta på sitt nuvarande jobb om deras hybrid- eller distansmodell skulle ändras.

83 procent av föräldrarna har övervägt att reducera sina arbetstimmar till 80 procent för att få ihop barnomsorg med arbete, något som kvinnor är mer benägna att göra (85 procent) än män (77 procent).

70 procent uppger i sin tur att de känt sig diskriminerade på arbetsplatsen för att de är en arbetande förälder, och 82 procent hävdar att de har missat befordringar på grund av föräldraskapet.

Åtta av tio har accepterat sänkt lön eller reducerat sina timmar för att förbättra balansen mellan barnomsorg och arbete. En lika stor andel har känt sig skyldiga eller oroliga för att de har behövt be om ledigt för att ta hand om sitt barn.

 

Källa: https://remote.com/resources/research/best-inclusive-parental-leave-policies

 

Bild: Depositphotos