Hälsa / Träning Teknik / Prylar
Publicerat: 2020-06-08

Spaning

Föräldrar oroar sig för barnens skärmtittande

Föräldrar oroar sig för barnens skärmtittande

På uppdrag av optik- och ögonhälsokedjan Synsam har undersökningsföretaget Yougov frågat föräldrar om deras barns tid framför olika typer av skärmar. Undersökningen visar att ungdomar ägnar en arbetsvecka och de allra minsta barnen i snitt två timmar om dagen till att titta på skärm, vilket är dubbelt så högt som WHO:s riktlinjer. Resultaten publiceras i Synsams rapport ”Ögonhälsa 2020-rapporten”.
Barn i åldrarna 0 till 17 ägnar i genomsnitt 25 timmar i veckan åt TV, datorer, läs- och surfplattor eller mobiltelefoner. Bland de äldsta barnen, 14 till 17 år, uppgår den genomsnittliga skärmtiden till 37 timmar i veckan. De allra minsta barnen, 0 till 4 år, ägnar i sin tur två timmar om dagen till att titta på skärmar. Mätningen är gjord just innan utbrottet av Coronaepedemin. Mycket tyder på att barnens skärmkonsumtion ökat ytterligare under de senaste månaderna, speciellt bland gymnasieelever som spenderar hela skoldagen vid skärmen.
En skärm till en modern TV, dator, surfplatta eller mobiltelefon avger ett blått ljus. Det blåa ljuset flimrar mer än annat ljus vilket leder till ögontrötthet och huvudvärk. Om ögat dessutom utsätts för det under lång tid kan det orsaka skador på näthinnan. Detta är något som föräldrarna i undersökningen oroar sig för. Hela 6 av 10 uppger att de känner oro för det blåa ljusets inverkan på barnens ögon.
 
Läs mer: synsam.se/ögonhälsa
 
Bild: Press Synsam