Hem / Boende Privatekonomi
Publicerat: 2023-09-07

Spaning

Fördubblad risk att drabbas av klimatrelaterade skador

Fördubblad risk att drabbas av klimatrelaterade skador

På 30 år har Folksams skadekostnader kopplade till översvämningar och stormar mer än fördubblats i villaförsäkringarna. Risken att drabbas av en klimatrelaterad skada är idag dubbelt så stor jämfört med för 30 år sedan.

Under ovädret Hans har Folksam tagit emot över skadeanmälningar från över 1500 kunder och den i dagsläget uppskattade skadekostnaden ligger på 150–200 miljoner kronor. Den vanligaste skadan är att vatten tagit sig in i bostäder, framför allt villor, vid kraftigt regn. Dagvattensystemen har inte klarat av det ihållande regnet och då skapas så kallade baktryckskador – där vatten helt enkelt tränger upp från golvbrunnarna i hemmen. Skadorna visar på riskerna med höga flöden i VA-systemen i kombination med skyfall. Flest antal skador har rapporterats in från Örebro län, Gävleborgs län samt från Skånes län.

År 2021 var ett år då försäkringsbranschen hanterade totalt över 15 000 klimatrelaterade översvämningsskador. Det är fem gånger fler än vad som hanteras ett vanligt år (cirka 3 000). Översvämningen i Gävle är en av de dyraste för branschen någonsin. Enligt branschorganisationen Svensk Försäkring fick försäkringsbolagen betala ut närmare 1,9 miljarder kronor till drabbade hushåll i Gävle.

 

Källa: https://news.cision.com/se/folksam/r/risken-att-drabbas-av-klimatrelaterade-skador-har-fordubblats-pa-30-ar,c3828839

 

Bild: Press Folksam