Arbetsliv Hem / Boende Utbildning Värderingar
Publicerat: 2019-05-23

Spaning

Framtidens hem- trähus

Framtidens hem- trähus

Att bygga hus i betong har varit en gammal trend de senaste 100 åren, vid några tillfällen har dock trähus fått en allt större byggnadstrend. Dels 1994 då lagen tillät att bygga höghus i trä, vilket inte tidigare varit tillåtet. Detta skapade en helt ny marknad för byggandet av trähus. Ett återkommande problem har tidigare varit att trähus, dvs stommen i trä inte klarar av belastningen, därmed har det inte gått att bygga hus på höjden. Men med teknisk utveckling och att bygga KL-trä, dvs korslimmade plankor limmande vinkelrätt mot varandra gör att träet blir betydligt mycket starkare än tidigare. När både den tekniska utveckligen vuxit inom byggindustrin med trämaterial, där man också nu enkelt kan impregnera virket så att det inte brinner lika lätt vilket skapar bättre förutsättningar för att klara av en brand kan marknaden utvecklas ännu mer. En annan fördel är också att bygga med trä är att det lagrar koldioxid som är en stark miljöaspekt. Att bygga hus i trä är också en betydligt mycket smidigare process då 90% av byggandet av huset kan göras i fabrik då material och byggdelar lättare kan transporteras. Då både efterfrågan och möjligheten till att bygga höghus i trä nu finns kan vi förvänta oss en stark ökning av denna byggnadsteknik.
Läs mer: https://www.forskning.se/2019/05/14/hoghus-i-tra-for-klimatets-skull/