Fyra av tio svenskar har klimatångest

Kommer nya tekniska landvinningar eller ändrade beteenden att lösa klimatkrisen? Drygt sex av tio svenskar (61%) anser att både nya tekniska lösningar och ändrat konsumentbeteende är viktigast för att minska människans miljöpåverkan och därmed klara klimatutmaningarna. Det visar en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av telekomoperatören Tre.

Drygt sex av tio svenskar (65%) anser också att svenska politiker bör stödja svenska företag ekonomiskt för att de ska ligga i framkant när det gäller utveckling av ny miljösmart teknik, så kallad ”klimat-tech” eller ”green tech”. Var fjärde (22%) håller inte med om det medan närmare var sjätte (14%) uppger att de inte vet.

Fyra av tio svenskar (41%) uppger i Tres undersökning att de i ganska eller mycket stor utsträckning känner klimatångest. Här är skillnaderna stora mellan könen, olika åldrar och olika delar av landet. Medan en majoritet (53%) av Sveriges kvinnor svarar att de i ganska eller mycket stor utsträckning känner klimatångest uppger färre än var tredje man (29%) samma sak.

Närmare fyra av tio (39%) av 18-29åringarna har ganska eller mycket stor klimatångest, medan färre än var tredje (32%) 50-64åring uppger samma sak. Betydligt fler i storstäderna har klimatångest jämfört med dem i mindre kommuner.

 

Källa: https://www.tre.se/om-tre/kontakt/press#/pressreleases/fyra-av-tio-svenskar-har-klimataangest-majoritet-vill-att-politiker-stoettar-utveckling-av-miljoesmart-teknik-3135757

 

Bild: Depositphotos