Teknik / Prylar
Publicerat: 2014-06-02

Spaning

Genombrott för 4G

Genombrott för 4G

Svenskarna surfar nu allt snabbare i sina mobiltelefoner. Senaste marknadsrapporten från Post och Telestyrelsen visar att antalet mobila 4G-abonnemang har ökat kraftigt från 252 000 till 1,5 miljoner under 2013. I takt med allt fler abonnemang ökar även den totala datatrafiken. Under 2013 ökade datatrafiken i de svenska mobilnäten med 54 procent jämfört med 2012.
Samtidigt som svenskarna blir mobila ser vi att de fasta bredabndsabonnemangen minskar. Enligt PTS statistik så minskade antalet bredbandsabonnemang via det gamla telenätet och kabel-tv under året. Dock fortsätter bredband via fiber att öka, (+18 procent till 1,2 miljoner abonnemang).
Även inom telefonin fortsätter skiftet till mobila lösningar. Den sista december 2013 fanns 3,9 miljoner abonnemang för fast telefoni vilket var en minskning med 6 procent sedan samma tidpunkt 2012.
Läs mer här: http://www.pts.se/sv/Nyheter/Pressmeddelanden/2014/Stark-efterfragan-pa-de-snabbaste-fasta-och-mobila-bredbandsabonnemangen/