Arbetsliv Resa Värderingar
Publicerat: 2023-03-17

Spaning

Globala flöden starkare än innan pandemin

Globala flöden starkare än innan pandemin

Globala flöden av handel, kapital och information är starkare än innan pandemin, flöden av människor börjar återhämta sig det visar DHL Global Connectedness Index för 2022 sammanställt av DHL och New York Universitys Stern School of Business. Genom att analysera data från 171 länder och territorier avslöjar den hur flöden av handel, människor, kapital och information rör sig runt om i världen.

Rapporten visar att internationella flöden har varit anmärkningsvärt motståndskraftiga under de senaste kriserna såsom Covid-19-pandemin och kriget i Ukraina. Efter en mindre nedgång under 2020 steg det sammansatta DHL Global Connectedness Index under 2021 till nivåer högre än innan pandemin. För närvarande tillgänglig data pekar på en ytterligare ökning under 2022, trots långsammare tillväxt i vissa flöden. Internationell handel med varor var i mitten av 2022 10% över uppmätta nivåer före pandemin. Det internationella resandet fördubblades 2022 jämfört med 2021, det låg dock 37% under 2019 års nivåer.

DHL Global Connectedness Index bekräftar att USA och Kina frikopplas inom många områden. När man tittar på 11 typer av flöden inom handel, kapital, information och personflöden (som export av varor, M&A-transaktioner och vetenskapligt forskningssamarbete), minskade andelen amerikanska flöden med Kina för 8 av 11 typer sedan 2016. Under samma period, minskade andelen av Kinas flöden med USA för 7 av 10 typer, baserat på tillgänglig data för Kina.

Analyser i DHL Global Connectedness Index visar också att förutsägelser om en övergång från globalisering till regionalisering inte – åtminstone ännu – har slagit igenom. Det genomsnittliga avståndet för flöden av handel, kapital, information och människor har ökat under de senaste två decennierna, och handelsflödena sträckte sig till och med över längre avstånd under Covid-19-pandemin. Den enda kategori som visar en ny tydlig förskjutning mot regionalisering är flöden av människor. Detta beror på den dramatiska förändringen i resmönster under Covid-19-pandemin.

Nederländerna är återigen det mest globalt anslutna landet enligt DHL Global Connectedness Index rankning av länder 2022. Singapore placerade sig på andra plats totalt och på första plats när det gäller storleken på internationella flöden i förhållande till inhemska flöden. Storbritannien har de mest globalt fördelade flödena. Bland de 55 mest globalt anslutna länderna finns representanter från alla världsregioner. Sverige är rankad nummer 8 totalt.

 

Källa: https://www.dhl.com/global-en/delivered/globalization/global-connectedness-index.html

 

Bild: Press DHL