Hem / Boende Media Värderingar
Publicerat: 2013-02-13

Spaning

Grannsamverkan

Grannsamverkan

Sociala medier har inneburit att den sociala kontrollen tagits till en ny nivå. Amerikanska tjänsten Nextdoor är ett exempel på företag som nu försöker använda fördelen med sociala medier till att öka säkerheten för sina medlemmar. Nextdoor är ett slutet socialt nätverk där medlemmar i olika städer, stadsdelar och liknande kan diskutera frågor som rör det lokala. Det kan röra sig om allt från säkerhetsfrågor till rekommendationer av barnvakter. I den senaste versionen av tjänsten har ett speciellt fokus lagts på att hjälpa användarna att förhindra brott och med kopplingar till polis och brandkår. Idén bakom Nextdoor är också att nätverket är slutet och eftersom man har kontroll över vilka andra som är användare är tanken att tjänsten ska stärka grannsämjan och leda till en öppnare diskussion.
Nextdoors hemsida: https://nextdoor.com/