Privatekonomi Resa
Publicerat: 2024-04-23

Spaning

”Hemester” populärt 2024

”Hemester” populärt 2024

Inför den kommande sommarsemestern planerar många svenskar att semestra i Sverige, det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar. På flervalsfrågan om hur man kommer att tillbringa semestern i sommar svarar 41 procent att de kommer ha så kallad hemester. Därefter kommer ”hos släkt och vänner” (28 procent) och på delad tredje plats kommer ”på fritidshuset i Sverige” (21 procent) och ta in på ”hotell utomlands” (21 procent). Och var tionde svarar att de inte kommer ha någon semester i sommar.

På frågan om man kommer att förändra något den här sommaren jämfört med hur man brukar göra så är det andelsmässigt fler som avser stanna hemma mer än vanligt (25 procent) jämfört de som uppger det motsatta.  Flygresande är det man kommer dra ner på mest i år, där 29 procent svarar att de kommer flyga mindre i sommar. Och överlag planerar man göra mindre aktiviteter i sommar samt hålla nere de totala kostnaderna.

I resultaten påvisas stora skillnader mellan hushållen med mycket god ekonomi jämfört de med mycket dålig ekonomi. Att ta in på hotell i Sverige eller utomlands är ungefär fyra gånger vanligare bland de med mycket god ekonomi jämfört de med mycket dålig ekonomi. Därtill svarar 3 av 10 (31 procent) av de med mycket dålig ekonomi att de inte planerar för någon semester i år, att jämföra med 5 procent bland de med mycket god ekonomi.

 

Källa: https://mb.cision.com/Public/152/3964687/beaa1b1ec1f643bd.pdf

 

Bild: Depositphotos