Resa
Publicerat: 2013-12-02

Spaning

Högtflygande planer

Högtflygande planer

Att lösa framtidens lokaltrafik är en av de tuffaste nötterna att knäcka för dagens och morgondagens politiker. En av de senaste idéerna är linbanor. Både i Göteborg och i Stockholm diskuteras nu hur man skulle kunna bygga linbanor för att utöka lokaltrafiken. I Göteborg har en studie lämnats in till kommunens trafiknämnd som föreslår att staden skulle kunna utnyttja linbanor i kollektivtrafiken. Linbanan skulle gå mellan stadsdelarna Haga och Hisingen på 45 meter höjd. Man tror att en linbana mellan Haga och Hisingen skulle kosta runt 300 miljoner kronor.
I Stockholm har Kristdemokraterna lagt fram ett förslag där man tänker sig en linbana som går över Riddarfjärden mellan Södermalm och Kungsholmen. Den föreslagna linbanan skulle gå på 30 meters höjd och ta fyra minuter att ta sig mellan stadsdelarna. Man skulle då kunna transportera cirka 1.500 personer i timmen i vardera riktning.
Läs mer: http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2191959-linbana-foreslas-over-alven
http://www.stockholm.kristdemokraterna.se/darfor-planerar-vi-en-linbana-i-stockholm/