Ingen mikroplast ifrån tvättmaskin

Mimbly, startupbolag med sin start på Chalmers, har tagit fram en modul som både tar bort mikroplaster vid tvättning och ser till att det sparas energi i o m att vattnet inte behöver renas lika hårt. I förlängningen är detta också en besparing av vattenåtgången.

Källa: https://www.mimbly.se/

Bild: Screenshot Mimbly.se