Arbetsliv Teknik / Prylar
Publicerat: 2017-01-09

Spaning

Japanskt försäkrings-bolag robotiserar

Japanskt försäkrings-bolag robotiserar

34 anställda har ersatts av artificiell intelligens på det japanska försäkringsbolaget Fukoku Mutual Life.
Bolaget väntar sig att produktiviteten skall öka med upp till 30 % och att det ska leda till besparingar närmare 11 miljoner kronor årligen genom minskade lönekostnader.
Det är IBMs Watson som skall användas för att läsa dokument som medicinska certifikat, operationsdata och sjukhusjournaler för att bedöma hur stora ersättningar som bolaget skall betala ut.