Kalifornien förbjuder försäljning av fossilbilar

Kalifornien förbjuder nyförsäljning av fossildrivna bilar från 2035. Nu ökar staten satsningen på tågförbindelser inom staten, bättre cykelbanor och fler gångbanor. Man har börjat titta på laddbara vägar för framtiden.