Kameleonthus

I Kalifornien finns just nu ett hus som är helt täckt av speglar, vilket gör att det smälter i omgivningen oavsett tid på dagen. Huset har fått namnet Mirage. Kan vara något att tänka på i områden som kan vara känsliga att ställa byggnader i.

Det ingår i en utställning som heter Desert X Art Festival.