Klänning av 100 procent svenskt papper

Klänning av 100 procent svenskt papper

En klänning helt gjord av papper från svensk skog. Klänningen har tagits fram inom ramen för innovationsprojektet ”Etablera Närodlad Textil i Sverige”. Projektet syftar bl.a. till att möjliggöra textilproduktion av råvara från massaindustrin. Genom att utnyttja kunskap och kompetens inom klassiska svenska industrier kan trä förädlas till närodlad textil. Det ger nya affärsmöjligheter för den inhemska industrin i Sverige och skapar möjligheter för en hållbarare textilindustri genom en rad innovativa lösningar över branschgränser.

Klänningen har tillverkats genom att det oblekta och närodlade pappret har spunnits till tråd hos Svenskt Konstsilke, för att sedan förvandlas till tyg i stickmaskiner på Textilhögskolan i Borås. På Sjuhäradsbygdens Färgeri har tyget fått en mörkblå kulör, för att slutligen formas till en följsam klänning på Smart Textiles vid Högskolan i Borås. Klänningen är en del av resultatet från projektet ”Etablera närodlad textil i Sverige – ENTIS” inom BioInnovation, där ett antal parter inom svensk skogs-, pappers- och textilindustri samverkar för att skapa textilproduktion av råvara från massaindustrin.

Projektet vill belysa vikten av att ständigt undersöka alternativ till bomull och syntetfibrer för att få mer resurseffektiva fibrer, och hur val i designprocessen påverkar produktens miljöprestanda. För att kunna lösa framtidens fiberbehov krävs en mångfald av lösningar där papper kan vara ett alternativ till en del produkter. Papper är dessutom ett biobaserat material i vår närmiljö och kan bli en del av ett slutet kretslopp.

Läs mer om projektet här:

http://www.bioinnovation.se/

http://smarttextiles.se/