Arbetsliv
Publicerat: 2015-02-16

Spaning

Kontorslandskapets framtid?

Kontorslandskapets framtid?

Ny forskning visar att stökiga kontor leder till fler sjuka. Att klaga över kollegors överbelamrade skrivbord eller att någon pratar för högt i telefon hör nästan till rutinerna i ett öppet kontorslandskap. Och de som tvingas göra det löper större risk att bli sjuka än de som har ett eget rum. I en intervju i Dagens Industri säger Aram Seddigh som forskar på kontorsmiljöer vid Stockholms universitet och Handelshögskolan att, ” Man kan se ett mönster där personer som jobbar i kontorslandskap har en högre sjukfrånvaro. Det kan också ha att göra med att sjukdomar sprids enklare i en öppen miljö”. Dock kan forskarna inte säga vilket typ av kontorstyp som är bäst då olika typer har olika för- och nackdelar.
Läs mer om forskningen på: http://kontorslandskap.se/