Köp flygbiljetter av KLMs BlueBot

Köp flygbiljetter av KLMs BlueBot

Flygbolaget KLM:s kunder kan nu boka sina biljetter via Messenger med hjälp av artificiell intelligens (AI). Företagets nya servicefunktion kallas BlueBot (BB) och kan konversera med kunderna via Messenger. Med denna typ av artificiell intelligens kan kunderna på ett enkelt och smidigt sätt boka sina biljetter utan att behöva kontakta en KLM-försäljare.

Enligt KLM har BB sin egen personlighet: hjälpsam, vänlig, professionell och smart. BB hanterar den artificiella intelligensen som är kopplad till KLM:s teknologi och har support av 250 stycken mänskliga servicekollegor. I de fall BB inte fullt ut kan hjälpa kunden så överlämnar systemet ärendet till en av sina mänskliga kollegor. BB kommer inom kort att kunna erbjuda fler av KLM:s servicetjänster och vara kompatibel med fler digitala kanaler.

Se mer här: https://bb.klm.com/en