Köpcentrum-handeln slutar växa

Tre decenniers ständig tillväxtkurva är bruten. Under 2017 tappade sällanköpshandeln i köpcentrumen för första gången. Sällanköpshandel har sedan mätningarna startade på 1980-talet varit motorn i köpcentrumbranschens tillväxt. Nu hackar motorn, och förklaringen anses ligga i att e-handeln tagit över hela tillväxten inom sällanköpsvaruhandeln, samtidigt som konsumenter också på flera andra sätt har ändrat sitt beteende. Den totala tillväxten, där dagligvaror, restauranger och olika typer av kommersiell service räknas in, stannade på blygsamma 1 procent.
Det visar mätningen SSCD (Swedish Shopping Centre Directory) som HUI Research, Datscha och Nordic Council of Shopping Centers (NCSC) ligger bakom. Externa handelsområden har fortsatt tillväxt, men intresset för att bygga ny handelsyta är i avtagande.

Ny data från SSCD och HUI visar att tre decenniers tillväxt är till ända. Sällanköpshandeln i köpcentrum backar