Arbetsliv
Publicerat: 2020-06-30

Spaning

KPMG effektiviserar med robot

KPMG effektiviserar med robot

En ny digital medarbetare ska sköta rutinarbetet på KPMG. LT-B2, som roboten heter, kommer bland annat att effektivisera uppdragsadministrationen och förenkla den årliga kundutvärderingen. Roboten är byggd på Robotic Process Automation (RPA). RPA-teknologin används främst för att automatisera manuella och regelstyrda processer.
KPMG:s Shared Service Center har tillsammans med ett team specialister inom Digital Transformation & Innovation utvecklat roboten. Det övergripande syftet är att arbeta smartare med hjälp av modern teknik. Den nya processen innebär att KPMG bland annat effektiviserar hanteringen av företagets kundutvärderingar, där omkring 13 000 ärenden hanteras varje år. Med hjälp av LT-B2 får alla kundansvariga ett färdigt formulär att ta ställning till och godkänna. Vi beräknar att den digitala medarbetaren kommer spara omkring 3 250 timmar årligen.
 
Källa: https://home.kpmg/se/sv/home/nyheter-rapporter/2020/06/ny-robot-effektiviserar-med-shared-service-center.html
 
Bild: Press KPMG