Privatekonomi
Publicerat: 2019-04-30

Spaning

Kreditkort med koldioxidgräns

Kreditkort med koldioxidgräns

Nu lanserar Doconomy, ett svenskt fintechbolag, tillsammans med Mastercard ett kreditkort där konsumenterna kan sätta klimatgräns för sitt shoppande. Det nya kortet, DO Black, fungerar så att det löpande mäter klimatavtrycket av användarens utgifter och sedan varnar när man nått sin gräns. I konceptet ingår även att man uppmuntrar användaren att klimatkompensera sitt koldioxidfotavtryck genom projekt som uppfyller kriterierna för FN-certifierade gröna projekt. Målet är att hjälpa användarna att halvera sina koldioxidutsläpp.
 
Källa: https://doconomy.com/sv/black