Kroppen som instrument

KTH-forskaren Carl Unander-Scharin – med en bakgrund som operasångare och tonsättare – presenterar i dagarna en avhandling om morgondagens musikinstrument där kroppen interagerar med rösten på ett nyskapande sätt, ett förkroppsligande av sångrösten som involverar sångarens hela kropp i framföranden av till exempel opera. – Instrumenten och avhandlingen bygger på ett arbete som sträcker sig 15 år tillbaka i tiden. Sammanlagt handlar det om fem olika teknologier för att samverka och interagera med musik i realtid. Arbetet rör sig i skärningspunkten mellan konstnärlig forskning och forskning inom interaktionsdesign samt människa-datorinteraktion, säger Carl Unander-Scharin.

Ett exempel är The Vocal Chorder, ett stort instrument med vajrar som sångaren kan luta sig emot. Vokalisten kan bända, vrida och dra i vajrarna för att ackompanjera sig själv. Sångaren kan även spela in sin egen röst för att sedan spela upp inspelningen och skapa helt ny musik med kroppen utifrån klangen i rösten.

sångaren ackompanjera sig själv med hjälp av externa föremål; linor som spänns, olika typer av kläder som handskar eller en Iphone som läser av sångarens handrörelser. En liknelse skulle kunna vara användandet av en Theremin, fast i en mer avancerad interaktion och i en mer precis musikalisk funktion inom operakonsten.

Läs mer här: https://www.kth.se/aktuellt/nyheter/framtidens-musikinstrument-ar-har-1.537133
http://www.electronic-opera.com/extendingopera_thesis