Kvällstid ny standard för PostNord

Kvällstid ny standard för PostNord

Från och med hösten 2017 inför PostNord kvällsleveranser utan tilläggsavgift som ny standard för hemleveranser. Samtidigt påbörjas utrullningen av lördagsleveranser till serviceställen, vilket gör det möjligt för konsumenter att e-handla varor på fredag och hämta ut dem dagen därpå.

Under hösten introduceras leveranser mellan klockan 18.00 och 21.00 utan tilläggsavgift som ny standard för hemleveranser i Stockholm, Göteborg och Malmö. Ambitionen är att snabbt övergå till hemleveranser på kvällstid i flertalet befolkningstäta områden i landet. Dessutom avser PostNord att framöver göra det möjligt för konsumenter att välja en mer precis tidpunkt för sina leveranser på kvällstid.

Lördagsleveranser till PostNords serviceställen lanseras successivt under hösten. I ett första steg testas leveranser från några e-handelsföretag till cirka 235 postombud i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det innebär att varor som e-handlas på en fredag kan hämtas ut nästa dag. Servicen kommer successivt att erbjudas på fler platser i landet.

Läs mer här: http://www.postnord.com/sv/media/pressmeddelanden/postnord-sverige/2017/kvallstid-blir-ny-standard-for-hemleveranser/