Resa Teknik / Prylar
Publicerat: 2017-01-04

Spaning

Lagen släpar efter tekniken

Lagen släpar efter tekniken

Straffrätten är inte anpassad för självkörande fordon. Det har VTI, Statens väg och transportforskningsinstitut kommit fram till i en nyligen genomförd studie.
Undersökningen visar att nuvarande konstruktion av straffrätten inte är anpassad för självkörande fordon. Nuvarande regler utgår från en fysisk person, ett rättssubjekt, som kan ställas till svars för sina handlingar.
Rättssubjektet baseras på föreställningen om människan som en autonom individ. Det rättsliga systemet skiljer sig från hur man betraktar autonomi inom artificiell intelligens.
Dock anser forskarna att man inte bör kriminalisera självkörande fordon. Rätten bör ses som en positiv kraft som stödjer utveckling som är till gagn för samhället.
Vi på Buzzter ser att detta är ett problem inom många områden där tekniken ligger före lagstiftningen. Vi kommer inom kort att beskriva detta fenomen djupare.
Ladda ner studien från VTI: https://www.vti.se/sv/Publikationer/Publikation/nya-och-gamla-perspektiv-pa-ansvar_1061449