Reklam
Publicerat: 2014-02-16

Spaning

Live-reklam

Live-reklam

Ny teknik har ändrat förutsättningarna för att göra så kallas utomhusreklam. I Stockholm, och många andra storstäder, har internetanslutna digitala skärmar börjat ersätta analoga diton för printmarknadsföring. Förutom möjligheter till rörlig bild så ger de nya skärmarna annonsörerna helt nya möjligheter att uppdatera sitt annonsmaterial.
Två annonsörer som har utnyttjat skärmarnas egenskaper är Aftonbladet och Stockholms Stadsmission. Aftonbladet visar sin liverapportering från OS i Sotji direkt på skärmen, och Stockholms Stadsmission visar upp ett Twitterflöde från nattjourens rapportering som uppdateras så snart det kommer en ny tweet. Två andra annonsörer som har utnyttjat skärmarna på liknande sätt är TV3 och McDonalds. TV3 har visat tv-tider och program för sina OS-sändningar och McDonalds har på live-basis gratulerat svenska framgångar under OS i samband med sin marknadsföring.
Det finns två gemensamma nämnare som är intressanta att fundera över. Den ena är live-dimensionen och den andra är nytto-dimensionen. I och med att annonsmaterialen kan uppdateras på live-basis kan annonsörerna skapa en nytta för konsumenterna som inte varit möjlig tidigare i utemiljön. Annonsörer har sannolikt mycket att vinna på att skapa nytta för konsumenterna i en tid när reklamtröttheten är stor.
Uppdatering:
I sin senaste utomhuskampanj har Apoteket använt skärmarnas tekniska egenskaper (och geografiska belägenhet) på ett väldigt innovativt sätt.
http://vimeo.com/87648696