Livsmedels-handeln växer starkast på nätet

Livsmedelshandeln växer starkast på nätet

E-handeln i Sverige ökade med 14 procent under det andra kvartalet 2018. Starkast tillväxt visade livsmedelsbranschen med 28 procent. Prognosen är att livsmedelshandeln på nätet kommer att omsätta 5,7 miljarder kronor 2018, vilket innebär 1,9 procent av den totala livsmedelshandelns omsättning. Marknaden totalt sett omsätter cirka 300 miljarder kronor, vilket innebär att det finns stor potential och utrymme att växa på nätet.

Andra branscher som växte starkt under andra kvartalet var möbel- och heminredningsbranschen samt sporthandeln. De växte med 23 respektive 20 procent. De stora möbel- och inredningskedjorna i Sverige satsar allt mer på onlineförsäljning och på omnikanallösningar, men fortfarande är andelen ganska liten på nätet – endast 5 procent av all försäljning som sker online.

Ett nytt tema i rapporten handlar om hur Artificiell Intelligens (AI) påverkar detaljhandeln. Än har vi bara sett början på denna spännande utveckling. När vi pratar om AI i handeln idag så handlar det egentligen om machine learning. Det är tydligt att många företag vill och behöver jobba mer med datainsikter för att skapa en bättre köpupplevelse för konsumenterna. Faktum är att ungefär hälften av företagen använder machine learning för att förbättra konsumentens köpupplevelse. Det vanligaste användningsområdet är att utforma individanpassade rekommendationer (15 %), att individanpassa sajten (8 %), samt att optimera och förutse konsumentens beställningar (6 %). AI kan användas för marknadsföring och analys, men även i logistik, exempelvis precision vid leveransen.

E-barometern i sammanfattning:

E-handeln ökade med 14 procent under andra kvartalet 2018.

De mest e-handlade varorna under perioden var kläder och skor (42 procent av konsumenterna e-handlade mode i snitt per månad under Q2), skönhet och hälsoprodukter (31 procent) samt mediaprodukter (24 procent).

Prognosen för helåret 2018 är en tillväxt om 15 procent, vilket skulle betyda att e-handeln i Sverige skulle omsätta 77 miljarder kronor.

Konsumenterna förväntar sig allt snabbare leveranser. Nästan sex av tio konsumenter vill ha sina leveranser inom två dagar.

85 procent av e-handelskonsumenter tycker att det är viktigt att få välja leveranssätt.

4 av 10 konsumenter får inte välja leveranssätt.

1 av 4 konsumenter har avstått från att e-handla en vara för att de inte fick välja leveranssätt.

 

Ladda ner hela rapporten E-barometern Q2 2018 här: www.postnord.se/ebarometern