Kultur / Fritid
Publicerat: 2016-03-21

Spaning

Lockar att bli scout

Lockar att bli scout

Scouterna bryter föreningslivets trend och lockar allt fler medlemmar. Under 2015 steg medlemsantalet med nästan 2300 scouter och Scouterna är därmed över 65 700 medlemmar. Värderingar som schysst kompis, allas lika värde och alla barn och ungas rätt till en trygg och spännande fritid förklarar ökningen enligt Svenska Scoutförbundet.
Läs mer här: http://www.mynewsdesk.com/se/scouterna/pressreleases/scouterna-gaar-mot-stroemmen-tusentals-nya-medlemmar-2015-1348488