Värderingar
Publicerat: 2023-03-28

Spaning

Många beredda att offra demokratin i viktiga frågor

Många beredda att offra demokratin i viktiga frågor

I forskningsprojektet ”Det öppna samhället” har man i den senaste SOM-undersökningen vid Göteborgs universitet ställt frågan: ”I vilken utsträckning instämmer du i att demokratin tillfälligt ska kunna begränsas för att hantera följande?”, varefter ett antal samhällsproblem och kriser presenterades (brottslighet, finanskris, integrationsproblem, klimat- och miljökris, könsdiskriminering och pandemi). Undersökning visar att en majoritet av respondenterna i samtliga fall utom ett att de instämmer helt eller delvis i påståendet.

63 procent av de svarande anser att demokratin tillfälligt ska kunna begränsas för att hantera klimat- och miljökriser. 61 procent anser att den grova brottsligheten ger anledning till att inskränka demokratin för att komma till rätta med problemet. Allra flest anser att en pandemi ger skäl till att pausa demokratin – hela 71 procent. Även en finanskris (53 procent) och integrationsproblem (52 procent) tycks vara anledningar nog till att tillfälligt överge ett demokratiskt styrelseskick.

 

Källa: https://www.dn.se/debatt/det-har-ar-svenskarna-beredda-att-pausa-demokratin-for/

 

Bild: Depositphotos