Media
Publicerat: 2017-04-13

Spaning

Mastodon – distribuerat socialt nätverk

Mastodon – distribuerat socialt nätverk

Ett nytt socialt nätverk, Mastodon, får nu stor uppmärksamhet för sin tekniska lösning som skiljer sig från t ex Facebook. Istället för att innehållet samlas (och kontrolleras av) företaget som driver tjänsten så bygger Mastodon på att innehållet sprids ut hos användarna. På den distribuerade plattformen kan användaren registrera sig och sedan logga in på en särskild plats, en "instance", där man skapar sitt konto. Tjänsten har stora likheter med Twitter med några undantag. Man kan bland annat skicka meddelanden (toot:s) som är 500 tecken långa och alla meddelanden listas i kronologisk ordning. Alla instanser är sammankopplade med varandra men de kan ha lite olika regler för vad som får postas och liknande. För att leta upp en användare som inte är på samma instans som en själv måste man både veta personens användarnamn och vilken instans användaren har registrerat sig på. Man har även två stycken olika timelines, en lokal där bara toots från användare på den egna instansen visas samt en global (federated) där toots från olika Mastodon-instanser visas. Mastodon har funnits sedan i höstas. I nuläget uppges att tjänsten har cirka 130 000 användare.
Kolla in tjänsten här: https://mastodon.social/about