Kultur / Fritid Resa
Publicerat: 2021-03-17

Spaning

Mer ordning och reda på sjön efterlyses

Mer ordning och reda på sjön efterlyses

Transportstyrelsen genomför båtlivsundersökningen var femte år och nu är alltså 2020 års undersökning färdig. Av svaren framgår att bättre ordning och reda på sjön är någonting som efterfrågas på flera olika sätt. Till exempel har 80 procent av båtägarna svarat att de är positivt inställda till ett register för alla båtar i Sverige som är längre än fem meter eller går snabbare än tio knop.
Ett annat exempel är andelen som ganska ofta eller alltid störs av andra båtmotorer. Den har mer än fördubblats och ökat från fyra till nio procent. Av de som störs uppger 69 procent att det är av vattenskotrar. Även när det gäller frågan hur man ställer sig till ett obligatoriskt förarintyg går siffrorna uppåt, från 49 till 58 procent. Tittar man enbart på vattenskotrar är 78 procent (tidigare 71) positiva till ett krav på förarintyg.
Inställningen till åldersgräns för snabb båt har ökat även den från 81 till 84 procent. Det vanligaste svaret var att åldersgränsen borde vara 18 år. Också inställningen till lagen om sjöfylleri är fortsatt positiv på 83 procent, oavsett om man äger båt eller inte. Andelen personer som vistades i fritidsbåt var högre förra säsongen än fem år tidigare (30 respektive 23 procent). Det är en ökning som dock inte kan förklaras genom pandemin. På den direkta frågan om man har varit ute mer med fritidsbåt på grund av pandemin svarade 17 procent ja, samtidigt som 18 procent uppgav att de avstått av samma skäl.
Majoriteten av de som har varit ute med fritidsbåt oftare under pandemin tror att det är en vana som kommer att hålla i sig. På en femårsperiod går det även att se att bland de som vistades på sjön ökade uthyrning eller lån av kanoter från sex till tio procent. I samma grupp hyrde eller lånade dessutom fyra procent vattenskoter förra säsongen. Också andelen ovana förare – med endast en säsongs körerfarenhet – ökade från tre till sju procent.
 
Källa https://transportstyrelsen.se/batlivsundersokning
 
Bild: Press Transportstyrelsen