Mercedes först att få grönt ljus för självkörande bil

Mercedes-Benz är det första bilföretaget i världen som uppfyller de krävande lagkraven i UN-R157 för ett nivå 3-system. Den tyska federala motortransportmyndigheten (KBA) har nu beviljat systemgodkännande för detta på grundval av den tekniska godkännandeförordningen UN-R157, vilket banar väg för att erbjuda ett sådant system internationellt, förutsatt att nationell lagstiftning tillåter det. Godkännandet gör det möjligt  för de första kunderna att köpa en Mercedes S-klass med DRIVE PILOT under första halvåret 2022. I och med godkännandet kan de t ex sedan köra i villkorligt automatiserat läge i hastigheter upp till 60 km/h vid köbildning på lämpliga motorvägssträckor i Tyskland. Den speciella DRIVE PILOT-utrustningen tar över från föraren vilket gör det möjligt att använda  den centrala displayen för t ex onlineshopping eller svara på meddelanden i bilen. Systemgodkännandet gäller även modellerna EQS.

 

Källa: https://media.daimler.com/marsMediaSite/en/instance/ko.xhtml?oid=52173961&ls=L2VuL2luc3RhbmNlL2tvLnhodG1sP29pZD00ODM2MjU4

 

Bild: Press Mercedes