Resa Värderingar
Publicerat: 2021-11-10

Spaning

Miljön viktig faktor vid elbilsval

Miljön viktig faktor vid elbilsval

Det finns stora demografiska attitydskillnader till elbilar. Det visar en ny undersökning från Kantar Sifo och Skellefteå Kraft. Fler kvinnor än män kan tänka sig att skaffa en elbil inom fem år, men en stor tveksamhet uppstår om prissubventionerna skulle försvinna. 68 procent uppger att miljövänlighet är det främsta skälet till att skaffa en elbil, och bland kvinnor uppgår andelen till 75 procent. Dessutom har kvinnor en högre tilltro till elbilens miljönytta jämfört med män.
Men prisfrågan är något som påverkar män mer än kvinnor. Nästan varannan man (43 %) uppger att de inte kan tänka sig att skaffa en elbil om subventionerna skulle försvinna. Kvinnornas positiva inställning till elbil kan vara en förklaring till elbilens popularitet bland barnfamiljer, där två parter ofta är delaktiga i beslutet om ny bil. Inte bara kan beslutet om en elbil för miljöns skull vara ett aktivt val för barns framtid, det kan också vara ekonomiskt fördelaktigt.
 
Källa: https://news.cision.com/se/skelleftea-kraft/r/elbilen-splittrar-konen---status-och-miljo-viktiga-faktorer,c3448855
 
Bild: Press Skellefteå Kraft