Shopping
Publicerat: 2017-11-20

Spaning

Motreaktion till ”Black Friday”

Motreaktion till ”Black Friday”

Ett flertal företag som arbetar cirkulärt vill erbjuda ett mer “långsiktigt alternativ för konsumenterna” och lanserar nu som motvikt till shoppinghystering på Black Friday istället White Monday.  På whitemonday.se. går det inte att köpa nya produkter däremot marknadsförs företag som istället står för att återanvända och reparera saker. Bakom intiativet står Repamera, som lagar kläder via postorder. Andra företag som har anslutit sig är också Myrorna, Hygglo och Sellpy.
Läs mer här: http://www.whitemonday.se/