Nano-gummi istället för mänsklig vävnad

Chalmers-forskare har tagit fram ett nano gummi som kan ersätta mänsklig vävnad. Forskarnas mål var egentligen att få fram ett benliknande material, men det blev det här och de förvånades över flexibiliteten i materialet. Materialet kan ytbehandlas och få antibakteriella egenskaper.

Bild: Chalmers