Mat / Dryck
Publicerat: 2014-08-15

Spaning

Nanomat

Nanomat

Hur kommer framtidens mat att se ut? Konstnären Johanna Schmeer har i ett konstprojekt, ”bioplastic fantastic”, med hjälp av bland annat nanoteknologi tagit fram ett antal koncept för hur vår mat kan tänkas se ut i framtiden. Varje koncept (totalt 7 stycken) är framtagit för att tillfredställa olika mänskliga behov t ex vatten, protein och vitaminer. Framställningen sker genom olika biologiska processer och ”växterna” växer baserat på artificiell fotosyntes.
Läs mer om projektet på: http://www.johannaschmeer.com/bioplasticfantastic/
http://vimeo.com/98281097