Mode / Design Shopping
Publicerat: 2023-11-22

Spaning

Nästan varannan person köper mer second hand i år än tidigare

Nästan varannan person köper mer second hand i år än tidigare

DHL lanserar sin undersökning “E-handelskollen” som innehåller konsumentbeteende inom recommerce och hur olika generationer har sina unika köpbeteenden. Med E-handelskollen vill DHL bidra med kunskaper för e-handlare om konsumtionsbeteenden på nätet. En insikt från tidigare upplaga av E-handelskollen 2023 var att konsumtion av second hand har ökat de senaste åren. I undersökningen har man även tittat på logistik kopplat till second hand.

Insikter från rapporten vittnar bland annat om att:

• Generation Z och småbarnsföräldrar toppar statistiken på de som köper mest second hand. Vilka plattformar man väljer att handla på är olika mellan generationer.

• Förväntningar på frakt när man köper second hand skiljer sig mellan olika generationer. De flesta tycker att det är rimligt att betala frakt för second hand, men äldre är villiga att betala mer för frakten än yngre, som dock är villiga att betala mer om man själv får välja leveransalternativ.

• Nästan varannan person (48 %) anger att de köper mer second hand i år än tidigare – kvinnor i högre utsträckning än män, och yngre i högre utsträckning än äldre.

• Att det är billigt och viljan att göra en bra deal är de främsta anledningarna till att man köper second hand – först därefter kommer hållbarhetsperspektivet.

Rapporten innehåller även insikter från experter inom logistik, recommerce och digital handel som alla bidrar med fakta och råd till e-handlare.

Undersökningen har delats upp i två delstudier: Den ena delen har riktats mot ungdomar – detta med hjälp av en fokusgrupp i åldern 14-18 år, samt en enkätundersökning i samarbete med Ungdomsbarometern som besvarats av 500 respondenter, proportionellt fördelat bland tjejer och killar i åldrarna 15-22 år över hela landet.

Delstudie två baserades på en enkätundersökning med 5000 e-handelskonsumenter, proportionellt fördelat mellan män och kvinnor i åldrarna 21–69 år över hela Sverige.

Källa: https://www.mynewsdesk.com/se/dhl/pressreleases/dhl-e-handelskollen-recommerce-2023-3286376

Bild: Depositphotos