Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2024-06-14

Spaning

Ny AI-rapport från Ericsson

Ny AI-rapport från Ericsson

Ericsson ConsumerLab har presenterat sin senaste trendrapport, ”10 Hot Consumer Trends 2030s - the AI-Powered Future”. Rapporten bygger på svar från 6 500 sk ”early adopters” i 13 städer runt om i världen om AI-scenarier på 2030-talet.

Rapporten visar att respondenterna tror att cirka 80 procent av konsumenterna kan använda AI-simuleringar på 2030-talet för livsförändrande beslut som att köpa hus eller aktier, och för att göra livsstilsförändringar baserat på hälsosimuleringar. Gruppen ser också att AI kommer att spela en viktig roll i assisterad barnomsorg för att öka barns färdigheter och tror att AI kommer att spela en viktig roll för att säkra bra anställningar.

De tidiga användarna – traditionellt de som brinner mest för behovet av att fullt ut ta till sig ny teknik – ombads att utvärdera 120 digitala tjänsteidéer inom 15 områden, allt från mode och underhållning till arbetsliv och simuleringar av deras eget beteende. Resultaten visar att det finns en uppdelning bland early adopters mellan de som känner glädje, hopp och spänning kring AI, som i rapporten kallas AI-hoppfulla, och de som känner rädsla och ångest, som kallas AI-rädda.

Forskningen visar att mer än 60 procent av även de mest ivriga AI-fansen tror att de inte kommer att ha full kontroll över hur det kommer att påverka deras liv på 2030-talet. Siffran stiger till mer än 70 procent för de nuvarande tidiga användarna som är mer skeptiska till AI:s framtida roll. Cirka 37 procent av de AI-hoppfulla och 27 procent av de AI-rädda tror att de kommer att behålla full kontroll över hur AI används i deras egna liv år 2030. Drygt hälften av de som hoppas på AI säger att de kommer att försöka använda AI så mycket som möjligt, jämfört med 26 procent av de som är rädda för AI – vilket pekar på sannolikheten för fragmentering av användningsmönstren.

Rapporten flaggar också för möjligheten att AI kan bli så inflytelserik i beslutsfattandet att det kan vara en nyckel till framgång att ignorera vissa AI-insikter. Cirka 58 procent av de tillfrågade tror att 2030-talets innovatörer kommer att vara de som vågar ignorera AI:s råd.

 

Källa: https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/consumerlab/reports/10-hot-consumer-trends-unveiling-the-ai-powered-future

 

Bild: Depositphotos