Mat / Dryck Teknik / Prylar
Publicerat: 2022-08-15

Spaning

Ny blockkedje-baserad app ska mäta klimatavtryck

Ny blockkedje-baserad app ska mäta klimatavtryck

En ny blockkedjebaserad app har skapats av forskare vid Aalto-universitetet i Finland för att hjälpa konsumenter att utvärdera miljöpåverkan av deras matval. Food Suffering & Wellbeing Index (FSWI) använder blockkedjeteknik för att mäta och samla in data om matval och visa användarna den kollektiva effekten av deras individuella handlingar. Tekniken har utvecklats genom forskningsprojektet Food Futures. FSWI syftar till att svara på konsumenternas växande oro över deras personliga påverkan på miljön och bristen på tillgänglig information om hur deras individuella konsumtionsvanor påverkar planeten.

Genom appen kan användare auktorisera tjänsteleverantören att lagra sina uppgifter om matval och de hållbarhetsfrågor som är viktigast för dem. Dessa kan till exempel inkludera hur ett livsmedel påverkar deras kol- eller vattenavtryck, djurskydd, markanvändning eller förpackningsavfall. Denna data samlas sedan in via appen och presenteras för användaren genom en trafikljus färgkodad grafik, som visar nivån av påverkan ett livsmedel har på miljön. Appen kan också mäta näringsvärdet av produkter, visa nivån av protein och kalorier för varje registrerat föremål. Individer belönas för sina hållbara val i form av poäng. De kan välja vilka områden de är mest intresserade av att minska sin påverkan och bli belönad för sina ansträngningar över tid. Dessa belöningar kommer i många olika former, inklusive potentiella rabatter och subventioner.

 

Källa: https://atarca.eu/food-futures-index/

 

Bild: Screenshot