Media
Publicerat: 2019-02-18

Spaning

Ny digital upphovsrätt från EU

Ny digital upphovsrätt från EU

Efter månader av förhandlingar är nu en majoritet av EU:s länder överens om en ny upphovsrätt. Den nya upphovsrätten tar hänsyn till plattformar som Google. Det mest kontroversiella förslaget är att Google ska tvingas betala för att publicera textutdrag av nyheter. Den nya lagen innehåller även krav på filter, för aktörer som YouTube, för att förhindra att upphovsrättskyddat material sprids. EU:s medlemsstater måste nu harmonisera sitt förslag på ny upphovsrätt med EU-kommissionen och EU-parlamentet.
 
Läs mer: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/02/13/eu-copyright-rules-adjusted-to-the-digital-age/